Lees meer

Misdrijven in kinderschoenen

In Publicaties by

In opdracht van het WODC voerden wij onderzoek uit naar de aanpak van 12- en 13-jarige misdrijfverdachten. Centraal in dit onderzoek stonden de volgende vragen: welke (niet-)strafrechtelijke aanpakken bestaan voor deze subgroep, voor welke aanpakken is in de praktijk gekozen en waarom en hoe effectief menen betrokken organisaties dat deze aanpakken zijn om recidive tegen te gaan? Het onderzoek resulteert in input voor de versterking van de aanpak van deze specifieke groep misdrijfverdachten.

Lees meer

Werken aan werk

In Publicaties by

In Nederland wordt sinds 2013 in de penitentiaire inrichtingen arbeid aangeboden onder de merknaam ‘In-Made’. Ook kunnen gedetineerden gedurende het laatste deel van de straf ook buiten de inrichting werken, via ‘Ex-Made’. In opdracht van het WODC voerde Bureau Beke uit naar de vraag wat de effecten zijn van In-Made en Ex-Made in relatie tot een gunstiger toekomstperspectief voor (ex-)gedetineerden.

Lees meer

Het nut van vasthouden

In Publicaties by

Op basis van een literatuuronderzoek is inzichtelijk gemaakt wat de effecten van jeugddetentie zijn, hoe deze effecten zich verhouden tot de te onderscheiden strafdoelen en welke effecten kunnen worden verwacht van een verlenging van de detentieduur.

Lees meer

Bont en Blauw

In Publicaties by

Een onderzoek naar de strafrechtelijke behandeling van geweldszaken tegen politieambtenaren en de bejegening van slachtoffers daarvan door de politie en het openbaar ministerie