Maatschappelijke onrust in provincies

In Publicaties by

Onderzoek naar praktische, werkzame provinciale handelingsperspectieven

De laatste jaren is er maatschappelijke onrust onder diverse groepen burgers ontstaan en op diverse thema’s toegenomen. Enkele voorbeelden zijn de protesten tegen asielzoekers, de boerenprotesten en acties van klimaatactivisten. Voor de overheid is het relevant om te weten hoe er met kritische doelgroepen omgegaan kan worden. Dit om onrust te kunnen kanaliseren en vertrouwen te kunnen herstellen.

Aan Bureau Beke is door het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om te onderzoeken of er, en zo ja, welke, praktische handvatten zijn te geven voor provincies bij maatschappelijke onrust onder burgers. Dit omdat er op provinciaal niveau nog weinig onderzoek is verricht naar handelingsperspectief om om te gaan met maatschappelijke onrust, terwijl ook de provincie hiermee te maken krijgt, bijvoorbeeld rondom de stikstofproblematiek en de aanleg van windparken.

Het doel van het onderzoek is om goede voorbeelden van handelingsperspectieven tegen vormen van maatschappelijke onrust op provinciaal niveau te genereren. Hiertoe zijn verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: een deskresearch naar maatschappelijke onrust, een analyse van provinciale verkiezingsprogramma’s naar aandacht voor maatschappelijke onrust en vertrouwen in de overheid en een vragenlijst onder provincies.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Auteurs
Emily Berger, Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2023

Downloaden
Maatschappelijke onrust in de provincies