Uitstel van behandeling?

In Publicaties by

Een verkennend onderzoek naar TBS-gestelden met en zonder een combinatievonnis en de mogelijke effecten van detentie

Auteurs
Anton van Wijk, Edo de Vries Robbé, Annemiek Nieuwenhuis en Antoon Smulders

Uitgave
Bekereeks, 2008
ISBN 978 90 75116 47 2

Downloaden
Het boek downloaden