Cova volgens plan?

In Publicaties by

Een vooronderzoek naar de mogelijkheden en reikwijdte van een effectonderzoek van de cognitieve vaardigheidstraining

Auteurs
Henk Ferwerda, Anton van Wijk, Nicole Arts en Jos Kuppens

Uitgave
Bekereeks, 2009
ISBN 978 90 75116 53 3

Download
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary