Onderzoek en advies op het gebied van veiligheid en criminaliteit

Sinds 1987

 

Actueel

Panden met een luchtje

In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid maakten wij een inventarisatie van aanpakken om verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan.

Coropol

Met een groepje politieonderzoekers maken we op basis van open bronnen en literatuur uit binnen- en buitenland quickscans voor politie en andere relevante diensten rond handhaving, crimi-trends en openbare orde tijdens de coronacrisis.

BeWare voor burgers

In deze rapportage wordt verslag gedaan van een praktijkpilot met mobiele alarmering voor bedreigde personen. Het kortdurend uitreiken van een noodknop binnen deze pilot heeft als doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bedreigde persoon te vergroten en tijd te creëren om te zoeken naar structurele oplossingen voor de betreffende persoon.


Projecten


Homoconversietherapie

In dit onderzoek brengen wij in kaart op welke schaal en op welke wijze er homoconversietherapieën voorkomen in Nederland. Onder deze noemer kunnen tal van handelingen vallen – meestal vanuit een religieus motief – om jonge personen met een andere dan een heteroseksuele geaardheid te laten veranderen van seksuele voorkeur

Kennis op straat

In dit onderzoek verkennen wij de informatiepositie van wijkagenten op het gebied van ondermijning door in kaart te brengen welke signalen zij zien en wat daarmee wordt gedaan. Daarnaast zoomen we in op enkele praktijkvoorbeelden waarbij aandacht is voor signalering en/of de aanpak van ondermijning in relatie tot de gebiedsgebonden politiezorg (GGP).

Meer projecten

Bureau Beke


Bureau Beke is een middelgroot bureau dat gevestigd is in Arnhem en gespecialiseerd is in onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en criminaliteit. Het bureau werd in 1987 opgericht door Balthazar Beke. In 1993 werd Henk Ferwerda mededirecteur en in 2003 nam hij het bureau over. Vanaf 2009 vormen Henk Ferwerda en Anton van Wijk de directie van Bureau Beke.

Lees meer


Nieuwsbrief


Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van onze nieuwe publicaties.


Contact


Turfstraat 1
6811 HL Arnhem
Telefoon: 026 443 86 19
E-mail: info@beke.nl