Onderzoek en advies op het gebied van veiligheid en criminaliteit

Sinds 1987

 

Actueel

Het nut van vasthouden

Op basis van een literatuuronderzoek is inzichtelijk gemaakt wat de effecten van jeugddetentie zijn, hoe deze effecten zich verhouden tot de te onderscheiden strafdoelen en welke effecten kunnen worden verwacht van een verlenging van de detentieduur.

Terugblikken op de jaarwisseling

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Bureau Beke in 18 gemeenten een quick scan uitgevoerd naar de vraag hoe de voorbereiding van de laatste nieuwjaarsviering heeft plaatsgevonden, welke initiatieven en maatregelen er zijn genomen en hoe deze uitpakten.


Projecten


Convenant groene handhaving Noord-Brabant

Wij voeren een tussentijdse evaluatie uit van het ‘Convenant groene handhaving Noord-Brabant’. Het convenant is te zien als het kader om samenwerking tussen en optreden van buitengewoon opsporingsambtenaren (domein II) buiten de grenzen van het werkgebied van hun eigen werkgever mogelijk te maken.

Fietsendiefstal in Nederland

Fietsdiefstal is een vervelend bijverschijnsel van de grote aantallen – steeds duurdere – fietsen die in ons land in omloop zijn. In die zin is diefstal van fietsen een bedreiging voor de ambitie van Tour de Force.

Wat willen ze zelf?

Voor de gemeente Arnhem gaan wij onderzoek verrichten onder de dak- en thuislozen die gebruik maken van de Arnhemse inloop- en opvangvoorzieningen. Vanuit de Arnhemse gemeenteraad bestaat de wens om zicht te krijgen op de wensen en ideeën die bij de doelgroep zelf leven.

Meer projecten

Bureau


Bureau Beke is een middelgroot bureau dat gevestigd is in Arnhem en gespecialiseerd is in onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en criminaliteit. Het bureau werd in 1987 opgericht door Balthazar Beke. In 1993 werd Henk Ferwerda mededirecteur en in 2003 nam hij het bureau over. Vanaf 2009 vormen Henk Ferwerda en Anton van Wijk de directie van Bureau Beke.

Lees meer


Nieuwsbrief


Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van onze nieuwe publicaties.


Contact


Turfstraat 1
6811 HL Arnhem
Telefoon: 026 443 86 19
E-mail: info@beke.nl