Onderzoek en advies op het gebied van veiligheid en criminaliteit

Sinds 1987

 

Actueel

Niet meer doen!

Bureau Beke heeft in opdracht van het programma Politie & Wetenschap onderzocht wat de kenmerken en achtergronden zijn van downloaders van kinderporno met een laag risicoprofiel die niet voor de rechter zijn geweest, maar wel een behandeling hebben gevolgd. Deze aanpak – INDIGO – wordt sinds 2012 door de politie en het OM toegepast om kinderpornozaken sneller af te wikkelen.

Criminelen achter het stuur

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid voerden wij een onderzoek uit naar de aard en omvang van het gebruik van huurmotorvoertuigen voor criminele activiteiten. In de voortgangsbrief over de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit schetst minister Grapperhaus de hoofdbevindingen.

Samenwerken in het Brabantse buitengebied

Om de samenwerking en het optreden van groene buitengewoon opsporingsambtenaren buiten de grenzen van het werkgebied van de eigen werkgever mogelijk te maken, is in de provincie Noord-Brabant een convenant opgesteld tussen ruim 60 convenantpartners. Wij voerden een tussentijdse evaluatie uit naar het convenant, de samenwerking en de eerste opbrengsten.

Professioneel politieoptreden

Er zijn nog de nodige kansen en uitdagingen op het gebied van discriminatie en professioneel politieoptreden. In een artikel voor het Tijdschrift voor de Politie zetten wij de belangrijkste conclusies op een rij uit twee recente onderzoeken naar etnisch profileren waarbij we in gesprek zijn gegaan met burgers en agenten.


Projecten


Weeshuistoerisme

Weeshuistoerisme beslaat een breed spectrum aan activiteiten ten behoeve van weeshuizen of kindertehuizen. Jaarlijks zijn er wereldwijd 1,6 miljoen mensen die internationaal vrijwilligerswerk uitvoeren. Informatie over de Nederlandse sector en meer specifiek over betrokkenheid van Nederland(ers) bij weeshuistoerisme is tot op heden vrij beperkt.

Meer projecten

Bureau Beke


Bureau Beke is een middelgroot bureau dat gevestigd is in Arnhem en gespecialiseerd is in onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en criminaliteit. Het bureau werd in 1987 opgericht door Balthazar Beke. In 1993 werd Henk Ferwerda mededirecteur en in 2003 nam hij het bureau over. Vanaf 2009 vormen Henk Ferwerda en Anton van Wijk de directie van Bureau Beke.

Lees meer


Nieuwsbrief


Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van onze nieuwe publicaties.


Contact


Turfstraat 1
6811 HL Arnhem
Telefoon: 026 443 86 19
E-mail: info@beke.nl