Huwelijksdwang – Een verbintenis voor het leven?

In Publicaties by

Een verkenning van de aard en aanpak van gedwongen huwelijken in Nederland

Auteurs
Agnes Cornelissens, Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2009
ISBN 978 90 75116 41 0

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary