Back on track?

In Publicaties by

Een evaluatieonderzoek naar de onthemende projecten van de Bijzondere Jeugdbijstand in Vlaanderen

Auteurs
Henk Ferwerda, Ilse van Leiden en Agnes Cornelissens

Uitgave
Bekereeks, 2009
ISBN 978 90 75116 54 0

Downloaden
Het boek downloaden