Misdrijven in kinderschoenen

In Publicaties by

Een onderzoek naar de aanpak van 12- en 13-jarige misdrijfverdachten binnen en buiten het strafrecht

In 2017 heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming het advies gegeven om de strafrechtelijke minimumleeftijd in het jeugdstrafrecht te verhogen van 12 naar 14. De minister voor Rechtsbescherming heeft aangeven hierin niet mee te gaan, maar bereid te zijn te investeren in de aanpak van 12- en 13-jarige misdrijfverdachten buiten het strafrecht.

Om meer inzicht te krijgen in de aanpak van deze subgroep jeugdigen, is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid de wens tot het uitvoeren van een onderzoek ontstaan. Deze rapportage is het resultaat van dit onderzoek. Voor het onderzoek zijn diverse activiteiten verricht. Naast een literatuurstudie om de aanpakken te inventariseren en te beoordelen op effectiviteit zijn er zaken uit politie- en OM-systemen geanalyseerd.

Daarnaast is een online survey uitgezet om de meningen van professionals die werkzaam zijn bij politie, OM, de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbescherming, jeugdzorg, Veilig Thuis, gemeentelijke wijkteams, Halt en de jeugdadvocatuur te verzamelen. Ten slotte zijn er (groeps)bijeenkomsten gehouden met medewerkers van de bij het onderzoek betrokken organisaties.

Het onderzoek levert vanuit verschillende invalshoeken (literatuur en praktijk) inzichten in de aard en omvang van de aanpak tegen 12- en 13-jarige misdrijfverdachten, meningen over effectiviteit van deze aanpakken en suggesties voor alternatieve aanpakken. Alle bevindingen kunnen als basis dienen voor een versterking van de aanpak van 12- en 13-jarige misdrijfverdachten, zowel binnen als buiten het strafrecht.

Auteurs
Jos Kuppens, Hester de Boer en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2021
ISBN 978-94-92255-46-4

Downloaden
Misdrijven in kinderschoenen
Samenvatting
Summary