Het nut van vasthouden

In Publicaties by

Literatuuronderzoek naar de effecten van jeugddetentie

Op basis van een literatuuronderzoek is inzichtelijk gemaakt wat de effecten van jeugddetentie zijn, hoe deze effecten zich verhouden tot de onderscheiden strafdoelen en welke effecten kunnen worden verwacht van een verlenging van de detentieduur.

Auteurs
Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave
Onderzoeksnotitie, Bureau Beke, 2018

Downloaden
De notitie downloaden