Downloaders van kinderporno; een literatuuronderzoek

In Publicaties by

De aanpak van kinderporno is een landelijke prioriteit van de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie. Om de mogelijkheden van preventieve maatregelen beter te benutten, is een literatuurstudie uitgevoerd naar het fenomeen downloaders van kinderporno. Op basis van recente inzichten in de literatuur wordt ingegaan op de achtergronden en kenmerken van downloaders, hun online en offline gedrag en de verschillende typen downloaders. Het rapport besluit met een aantal concrete aanbevelingen.

Auteurs
Anton van Wijk, Sylvia Dickie en Tom van Ham

Uitgave
Bekereeks, 2019
ISBN 978 94 92255 33 4

Downloaden
De rapportage downloaden