Verborgen problemen

In Publicaties by

Een onderzoek naar (de aanpak van) criminaliteit onder Antillianen in Nederland

Auteurs
Henk Ferwerda, Anton van Wijk en Nicole Arts

Uitgave
Bekereeks, 2008
ISBN 978 90 75116 42 7

Downloaden
Het boek downloaden