Huiselijk geweld op het netvlies gebrand

In Publicaties by

Een onderzoek naar kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld

Auteur
Annemiek Nieuwenhuis

Uitgave
Doctoraalscriptie, 2008

Downloaden
Het rapport downloaden