Lees meer

Misdrijven in kinderschoenen

In Publicaties by

In opdracht van het WODC voerden wij onderzoek uit naar de aanpak van 12- en 13-jarige misdrijfverdachten. Centraal in dit onderzoek stonden de volgende vragen: welke (niet-)strafrechtelijke aanpakken bestaan voor deze subgroep, voor welke aanpakken is in de praktijk gekozen en waarom en hoe effectief menen betrokken organisaties dat deze aanpakken zijn om recidive tegen te gaan? Het onderzoek resulteert in input voor de versterking van de aanpak van deze specifieke groep misdrijfverdachten.

Lees meer

30 januari: College – Vijf sporen in de aanpak

In Lezingen by

Henk Ferwerda gaat tijdens dit college in op een aantal actuele ontwikkelingen in de jeugd- en jongerencriminaliteit en de aanpak. Hoe ontwikkelt jeugdcriminaliteit zich als het gaat om de omvang en aard? Wat weten we over jeugdcriminaliteit in een gedigitaliseerde samenleving? En wat werkt in de aanpak? Henk besluit het college met vijf sporen in de aanpak van jeugd- en jongerencriminaliteit die zinvol zijn.

Lees meer

Gooi het kind niet met het badwater weg

In Publicaties by

Voor het 50ste Cahier Politiestudies schreef Henk Ferwerda een bijdrage over ‘Jongeren en politie’. Ondanks de sterke daling van de jeugdcriminaliteit doet hij een onderbouwde oproep aan de politie om de jeugd niet uit het oog te verliezen.

De juiste snaar

In Publicaties by

Professionals met een publieke taak en de omgang met overlast, agressie en geweld als gevolg van alcohol- en/of druggebruik.

Getallen of gevallen?

In Publicaties by

Een onderzoek naar de plaatsing van jeugdige veelplegers op speciaal gereserveerde plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen.