Getallen of gevallen?

In Publicaties by

Een onderzoek naar de plaatsing van jeugdige veelplegers op speciaal gereserveerde plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen

Auteurs
Jolanda Jakobs, Nicole Arts en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekerapport, 2006

Downloaden
Het rapport downloaden