Handreiking duiding problematisch jeugdgroepgedrag

In Publicaties by

Voor de gemeentelijk (proces)regisseur en zijn/haar ketenpartners

Auteurs
Henk Ferwerda en Tom van Ham

Uitgave
Bureau Beke, september 2017

Downloaden
De handreiking downloaden
Klik hier voor het rapport Duiding problematisch jeugdgroepgedrag