Prostitutie in beeld gebracht

In Publicaties by

Een onderzoek naar aard en omvang van zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem

Auteurs
Anton van Wijk, Manon Hardeman, Tom van Ham, Anouk Lenders en Juno van Esseveldt

Uitgave
Bekereeks, 2017
ISBN 978 94 92255 21 1

Downloaden
Het boek downloaden