De juiste snaar

In Publicaties by

Professionals met een publieke taak en de omgang met overlast, agressie en geweld als gevolg van alcohol- en/of druggebruik

Auteurs
Henk Ferwerda, Ninette van Hasselt, Tom van Ham en Lotte Voorham

Uitgave
Bureau Beke/Trimbos-Instituut, 2012
ISBN 978 90 75116 80 9

Downloaden
Het rapport downloaden
Samenvatting
Summary