Vijfmeting Monitoring veiligheid en leefbaarheid azc Zutphen

In Publicaties by

Sinds 2016 voert Bureau Beke een periodieke monitoring rondom azc Zutphen uit, als input voor het dynamisch beheerplan dat door de beheergroep wordt uitgevoerd. Inmiddels is de vijfmeting uitgevoerd. Daarin is gebruik gemaakt van informatie van omwonenden, COA en politie. De vijfmeting geeft een beeld van de situatie op en rondom het azc en levert input voor eventueel extra door te voeren beheermaatregelen.

Auteur
Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Vormgeving
Marcel Grotens

Uitgave
Bureau Beke, 2021

Downloaden
Download de infosheet

Relevante publicaties
Monitoring rondom azc Zutphen; viermeting
Monitoring rondom azc Zutphen; driemeting
Monitoring rondom azc Zutphen; tweemeting
Monitoring rondom azc Zutphen; eenmeting
Van inschatting naar beheer