Nulmeting Leefbaarheid en veiligheid rondom azc Winterswijk

In Publicaties by


In opdracht van het COA en in samenspraak met de gemeente Winterswijk en afgevaardigden van het omwonendenoverleg voerde Bureau Beke onderzoek uit naar de leefbaarheid en veiligheid rondom azc Winterswijk.

Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te krijgen wat vanuit de omwonenden de huidige situatie is qua veiligheid en leefbaarheid in de buurt, in relatie tot het azc. Voor het onderzoek zijn omwonenden bevraagd via een enquête. In de enquête zijn ook vragen gesteld over de capaciteit (aantal plekken) van het azc.

Opdrachtgever
COA in samenspraak met de gemeente Winterswijk

Auteurs
Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2021

Download
Nulmeting Winterswijk