Medische missers

In Publicaties by

De gevolgen en nasleep van medische incidenten en ervaringen met de ondersteuning van de gedupeerden door het Casemanagement Medische Incidenten

In een aantal ziekenhuizen hebben gedupeerden van medische missers gebruik kunnen maken van gespecialiseerde casemanagers die hen ondersteunden bij praktische en juridische problemen. Bureau Beke heeft dit unieke experiment geëvalueerd. Alle betrokken partijen (ziekenhuizen, patiënten, casemanagers) zijn enthousiast. Het initiatief verdient navolging in andere ziekenhuizen.

Auteurs
Ilse van Leiden, Anton van Wijk en Nicole Brouwer

Uitgave
2021, Fonds Slachtofferhulp
ISBN 978-94-92255-47-1

Downloaden
Medische missers

Lees meer over dit onderzoek
NOS: Alle partijen blij met nieuwe aanpak nazorg bij medische missers
Trouw: Iemand-die-voor-je-opkomt-na-een-medische-misser-het-werk