Jeugdproblematiek in Zwolle

In Publicaties by

Een onderzoek naar de omvang, aard en aanpak

De gemeente Zwolle wil meer inzicht in de Zwolse jeugdproblematiek. De aanleiding hiervoor is een aantal druggerelateerde geweldsincidenten waarbij jongeren zijn betrokken. In het onderzoek is gekeken naar de aard en omvang van zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag. Ook is nagegaan welke aanvullende (beleids)maatregelen mogelijk zijn om te voorkomen dat jongeren met problemen betrokken raken bij de drugscriminaliteit.

Auteurs
Joey Wolsink, Hester de Boer en Anton van Wijk

Uitgave
2021, Bekereeks
ISBN 978-94-92255-45-7

Downloaden
Jeugdproblematiek in Zwolle