Viermeting Monitoring veiligheid en leefbaarheid azc Zutphen

In Publicaties by

Sinds 2016 voert Bureau Beke een periodieke monitoring rondom azc Zutphen uit, als input voor het dynamisch beheerplan dat door de beheergroep wordt uitgevoerd. Inmiddels is de viermeting uitgevoerd. Daarin is gebruik gemaakt van informatie van omwonenden, COA en politie. De viermeting geeft een beeld van de situatie op en rondom het azc en levert input voor eventueel extra door te voeren beheermaatregelen.

Auteurs
Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Onderzoeksnotitie, Bureau Beke, 2020

Downloaden
De notitie downloaden

Relevante publicaties
Monitoring rondom azc Zutphen; driemeting
Monitoring rondom azc Zutphen; tweemeting
Monitoring rondom azc Zutphen; eenmeting
Van inschatting naar beheer