Meerdere producten voor gemeenten beschikbaar om doorgroei en rekrutering van jongeren in de criminaliteit te stoppen

In Publicaties by

Laatste deel over jongeren in de georganiseerde criminaliteit openbaar

Om jongeren niet te laten afglijden richting georganiseerde criminaliteit is het project Breed Offensief Tegen Criminaliteit (BOTOC) bij acht gemeenten uitgezet. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum heeft Bureau Beke samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (het CCV) meerdere producten ontwikkeld ter ondersteuning van deze gemeenten.

Voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit is het van belang om te weten waarom bepaalde jongeren en jongvolwassenen de georganiseerde criminaliteit ingaan. Daarom is in een eerdere fase literatuuronderzoek verricht naar risico- en beschermende factoren voor ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde misdaad. De nu geopenbaarde notitie ‘Stop de in- en doorgroei’ is het vervolg hierop. In deze notitie worden de bevindingen uit een praktijkscan onder de acht BOTOC-gemeenten beschreven. Het gaat daarbij om interventies die in de oorspronkelijke BOTOC-plannen van de acht gemeenten door het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn gefinancierd.

Deze interventies zijn op een rij gezet, waarna er onder andere nader is ingegaan op de (wetenschappelijke) onderbouwing ervan. Ook worden bevindingen uit de uitvoeringspraktijk beschreven. Op basis van zowel het literatuuronderzoek en de praktijkscan heeft het CCV een voor gemeenten bruikbare kenniskaart en een animatie ontwikkeld.

In opdracht van
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Auteurs
Jos Kuppens, Kenny Kathmann en Henk Ferwerda (Bureau Beke)
Nicole Langenveld en Frannie Herder (het CCV)

Uitgave
Bureau Beke en het CCV, 2022

Download
Stop de in- en doorgroei

Meer over dit onderzoek
Kamerbrief bij onderzoeksrapporten naar ingroei en rekrutering van jongeren in de georganiseerde criminaliteit
Do or Don’t kennissynthese
Kenniskaart Wegwijzer Jeugd en Veiligheid van het CCV
De Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

Animatie
Bekijk de animatie van het CCV over het onderzoek