Leren van de buren: de aanpak van het gebruik van huurmotorvoertuigen voor criminele doeleinden

In Projecten by

Criminelen maken calculerend en systematisch gebruik van huurmotorvoertuigen voor uiteenlopende, ernstige en ondermijnende vormen van criminaliteit. Zo bleek uit ons onderzoek naar het gebruik van huurauto’s voor criminele doeleinden in 2019, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De autoverhuurbranche is daarmee kwetsbaar voor criminele huurders en malafide ondernemers en er is sprake van een onwenselijke verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. We concludeerden dat een landelijke aanpak voor gebruik van huurauto’s voor criminele doeleinden gewenst is.

Op dit moment onderzoekt het Ministerie of een registratiesysteem voor huurders, bestuurders en gehuurde voertuigen mogelijk is. Aanvullend is Bureau Beke gevraagd onderzoek te doen naar de aanpak van de problematiek rondom criminaliteit met huurmotorvoertuigen in andere EU-lidstaten. Voor huidig onderzoek maken we een inventarisatie van Europese oplossingen op basis van openbronnenonderzoek. Aansluitend gaan we in gesprek met lokale en Europese stakeholders en experts. Tot slot voeren we een omvangschatting uit om de aard en omvang van het gebruik van huurmotorvoertuigen voor criminele doeleinden in Nederland beter in kaart te brengen.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Projectteam
Henk Ferwerda en Marjolein Nillessen