Scherp Op Signalen: evaluatie #Alertprogramma

In Publicaties by

Onderzoek naar de doelmatigheid van het #Alertprogramma

De programma’s #Leerlingalert, #Studentalert, #Docentalert en #Ouderalert zijn een les- en voorlichtingsprogramma voor scholen. Het is een preventief instrument om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden, door het geven van bewustwordingslessen aan jongeren, ouders en medewerkers van scholen. Daarnaast wordt er ingezet op het verstevigen van het netwerk rondom jongeren.

Bureau Beke is gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid van het programma. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven of het #Alertprogramma bijdraagt aan de bewustwording van de deelnemers van de omvang, nabijheid en impact van criminele ondermijnende activiteiten waarvoor jongeren geronseld worden. En of het bijdraagt aan het herkennen van de ronselpraktijken en het handelingsperspectief van jongeren.

Aan het onderzoek hebben duizenden jongeren in het voortgezet onderwijs en het mbo en honderden ouders/docenten meegewerkt. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de doelmatigheid van het programma en enkele suggesties voor het uitbreiden van het programma richting andere groepen jongeren.

Opdrachtgever
Gemeente Rheden

Auteurs
Jos Kuppens, Leanne Sixma, Juno van Esseveldt, Henk Ferwerda

Met medewerking van
Marcel Grotens

Uitgave
Bureau Beke, 2023

Download
Scherp Op Signalen