Fietsdiefstal in herhaling

In Publicaties by

Naar een hernieuwd onderzoek onder slachtoffers

Fietsdiefstal is een vervelend bijverschijnsel van de grote aantallen – steeds duurdere – fietsen die in ons land in omloop zijn. Dat is de reden dat de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) aan Bureau Beke uit Arnhem een tweede keer heeft gevraagd om een onderzoek naar de aard van fietsdiefstal in Nederland uit te voeren.

Voor dit onderzoek verzamelden we ervaringen en informatie van personen die in 2021 het slachtoffer zijn geworden van fietsdiefstal. Ook komt het al dan niet afsluiten van een fietsverzekering en het doen van aangifte aan bod. 

Dit zijn de belangrijkste onderzoeksbevindingen in een breder perspectief. Deels benoemen we daarbij ook enkele naar onze mening interessante mogelijkheden voor de aanpak van fietsdiefstal in de toekomst.

  • Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer mensen preventiemaatregelen tegen fietsdiefstal lijken te nemen. Deze positieve ontwikkeling zal deels ook terug te voeren zijn op de stijging in gemiddelde aanschafwaarde van een fiets.
  • Het lijkt erop dat de bereidheid om meer geld voor een fiets te betalen is toegenomen. Dat geldt in ieder geval voor de coronaperiode. Als consumenten steeds meer geld over hebben voor een fiets, kan het standaard plaatsen van een chip in het frame en/of de accu mogelijk versneld worden. Dit brengt vervolgens het op grotere schaal inzetten van een track&trace-systeem binnen bereik.
  • Er lijkt sprake van toenemende aangiftebereidheid onder burgers. Deels is dit te verklaren door de eisen die verzekeraars stellen als een fiets gestolen is. Een stap verder redenerend zou het de opsporing van gestolen fietsen bevorderen als verzekeraars bij het afsluiten van een verzekering eveneens een koppeling te maken met een track&trace-systeem.
  • De verzekeringsbereidheid lijkt toe te nemen bij burgers. Enerzijds is dit voor de omzet van verzekeraars positief nieuws, maar anderzijds sluiten we niet uit dat het kantelpunt van verzekerbaarheid snel nadert; het vergoeden van steeds duurdere fietsen wordt voor verzekeraars prijziger. Dit biedt kansen om nog eens kritisch te kijken naar de verzekeringsvoorwaarden. Zelf zien we mogelijkheden richting een systeem waarin gebruik wordt gemaakt van een no claimkorting, in de gevallen dat een fiets in een bepaalde periode niet gestolen wordt.
  • Een laatste punt is dat een substantieel deel van de respondenten geen aangifte doet omdat ze de kenmerken van de fiets niet wisten. Dit is naar onze mening te voorkomen als er voor een ander, meer centraal geregeld digitaal registratiesysteem (‘positieve registratie’) gekozen wordt. Daarin kunnen de fietskenmerken al bij aanschaf van de fiets vastgelegd worden.

Opdrachtgever
Stichting Aanpak Fiets- en E-bike Diefstal (SAFE)

Auteurs
Jos Kuppens, Kenny Kathmann, Juno van Esseveldt en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2022

Downloaden
Fietsdiefstal in herhaling

Relevante publicaties
Fietsdiefstal in Nederland