Fietsdiefstal in Nederland

In Publicaties by

Van fenomeen naar aanpak

Nederland is een fietsland en diverse organisaties hebben de ambitie om het fietsgebruik in het kader van mobiliteit, milieu en gezondheid de komende jaren verder te stimuleren.

Fietsdiefstal is het meest voorkomende vermogensmisdrijf in ons land en is een vervelend bijverschijnsel van de grote aantallen – steeds duurdere – fietsen die in ons land in omloop zijn. Dit is een dagelijks voorkomende ergernis die voor veel burgers zowel emotionele als financiële impact heeft. Daarnaast is er aanzienlijke maatschappelijke schade.

Wij voerden een landelijk onderzoek uit naar fietsdiefstal waarin de omvang, kenmerken, ontwikkelingen en verschijningsvormen in beeld zijn gebracht. Ook wordt ingegaan op de mate van georganiseerdheid van fietsdiefstal en de impact van fietsdiefstal op slachtoffers. De huidige aanpak wordt tegen het licht gehouden en dat leidt tot de conclusie dat het tijd is voor nieuwe stappen in de aanpak. In de kern gaat het om een aanpak waarin de integraliteit naar voren komt met daarin partijen die allen voor hetzelfde doel gaan én waarbij gebruik wordt gemaakt van technische hulpmiddelen.

Auteurs
Jos Kuppens, Joey Wolsink, Juno van Esseveldt en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2020
ISBN 978-94-92255-42-6

Downloaden
Download de publicatie
Het persbericht van S.A.F.E.
Bekijk het webinar over fietsdiefstal