Een exploratieve studie naar (gedrags)overlast en overlastplegers in Woensel-Zuid

In Projecten by

Woensel-Zuid – een mooi stukje Eindhoven en een bruisend stadsdeel zoals de gemeente Eindhoven het omschrijft – is een levendige, grootstedelijke en superdiverse wijk. De socioloog Vertovec (2007) spreekt over superdiversiteit als er sprake is van grote verschillen tussen bewoners en gebruikers van de wijk niet alleen wat herkomstlanden en culturen, maar ook waar het gaat om religie, verblijfsstatus, opleiding en levensstijlen betreft. Woensel-Zuid herbergt verschillende grootstedelijke voorzieningen waaronder verslavingszorg en opvanginstanties voor dak- en thuislozen. Woensel-Zuid is ook een (sociaal) kwetsbare wijk. De gemeente Eindhoven constateert dat dit stadsdeel al langere tijd kampt met gedragsoverlast zoals toenemend dealen op straat en agressiviteit. Bewoners vertellen op hun beurt over een toename van drugshandel, mensen die slapen in speeltuinen, agressieve dak- en thuislozen en mensen die hun behoeften doen in de tuinen. Om deze urgente gedragsoverlast een halt toe te roepen, heeft de gemeente Eindhoven recentelijk een ‘kernteam gedragsoverlast Woensel-Zuid’ in het leven geroepen die tot doel heeft de gedragsoverlast en de hiermee samenhangende incidenten te verminderen en structureel de leefbaarheid en veiligheid in het gebied te vergroten. Deze structurele aanpak dient mede gefundeerd te worden op een gedegen analyse van de huidige problematiek. De gemeente Eindhoven heeft Bureau Beke gevraagd hiernaar onderzoek te doen en zo een adequaat beeld te produceren van de verschillende vormen van overlast, de achtergronden van de overlastgevers en de hiermee samenhangende mogelijkheden tot een verbeterde aanpak.

In dit onderzoek zullen vragen naar ontwikkelingen in de aard en omvang van de gedragsoverlast, kenmerken van de overlastplegers en vragen naar de aanpak en mogelijke verbeteringen hiervan centraal staan. We richten ons hierbij in overleg met de opdrachtgever op een beperkt aantal buurten in Woensel-Zuid waaronder de wijk Oud-Woensel met daarin de buurten Hemelrijken en Gildebuurt. Ook zal er aandacht besteed worden aan de relatie tussen de ervaren overlast in Woensel-Zuid en andere gebieden waaronder het nabijgelegen centrum in Eindhoven. Op basis van onder meer observaties, gesprekken met bewoners, ondernemers, overlastplegers en professionals en een analyse van politieregistraties, Meldingen Openbare Ruimte en sociale media zullen de onderzoekvragen worden beantwoord.

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Onderzoeksteam
prof. dr. Richard Staring (projectleider), drs. Jos Kuppens, Christa Dinnissen MSc, Marjolein Nillessen MSc , analist Juno van Esseveldt MSc, en projectondersteuner Marcel Grotens