Jeugdige Venlonaren en de aantrekkingskracht van de (drugs)criminaliteit

In Projecten by

De gemeente Venlo maakt zich zorgen om de (drugs)criminaliteit in haar gemeente en daarbij in het bijzonder om de jongeren die hierin (willen) participeren en de invloed en risico’s van deze criminaliteit op de Venlose jeugd. Recentelijk heeft het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Limburg (RIEC) verslag gedaan van de aard en omvang van ondermijnende jeugdcriminaliteit in Venlo. Hieruit blijkt dat criminaliteit onder jongeren in de gemeente Venlo zowel professionals als jongeren zelf dit als een serieus probleem zien. Het RIEC adviseert een verdiepende analyse uit te laten voeren naar ondermijnende jeugdcriminaliteit in de gemeente Venlo. De gemeente Venlo is tevens geselecteerd voor de aanpak ‘Preventie met Gezag’, een lerende aanpak waarin het voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien centraal staat. Om ‘Preventie met Gezag’ goed te laten starten, heeft de Driehoek-plus Bureau Beke verzocht onderzoek uit te voeren.

Wij willen met dit onderzoek een concreet criminaliteitsbeeld maken van drie door de gemeente Venlo geselecteerde aandachtsgebieden namelijk Blerick, Tegelen en Venlo-Oost en Zuid. In dit beeld willen wij ons specifiek richten op de rol van de jeugd in deze wijken, hun verhouding tot de criminele netwerken en de eventuele verleidingen die zij ervaren vanuit de criminaliteit. Dit alles moet ook resulteren in handvatten om de lokale aanpak meer richting te kunnen geven en te kunnen ondersteunen.
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen gebruiken de onderzoekers diverse methodieken en bronnen. Te denken valt aan een deskresearch, analyse van politiedata, interviews met professionals die met en voor jongeren werken, hulpverleners en docenten. De onderzoekers willen ook jongeren in de geselecteerde Venlose buurten spreken over hun ideeën over en ervaringen met drugsgebruik, drugshandel en de aantrekkingskracht daarvan.

Het onderzoekt loop van 1 november 2023 tot 1 juni 2024.

Opdrachtgever
Driehoek-plus gemeente Venlo

Projectteam
prof. dr. Richard Staring (projectleider), Joey Wolsink MSc, Emma Derksen MSc, Leanne Sixma MSc, analist Juno van Esseveldt MSc, en projectondersteuner Marcel Grotens