Youth Cyber Team

In Publicaties by

Het versterken van de cyberweerbaarheid in de Arnhemse wijken Presikhaaf en Malburgen

De digitalisering leidt tot een sterke verwevenheid van de fysieke en digitale wereld. De omvang van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime neemt ook toe. Om inwoners hier weerbaar tegen te maken, is in 2020 de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime gestart. Een project dat hiertoe behoort, is het Youth Cyber Team. Het is een initiatief van Presikhaaf University, AM-Supportteam, Bureau Beke en de gemeente Arnhem. Concreet is het doel van het Youth Cyber Team om de cyberweerbaarheid van kwetsbare kinderen en jongeren uit de Arnhemse wijken Presikhaaf en Malburgen te versterken. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente Arnhem van een cyberweerbare stad.

Op basis van een wetenschappelijke literatuurstudie en interviews met online jongerenwerkers is vastgesteld met welke online risico’s kinderen en jongeren te maken hebben. Naast dat voor velen onbekend is welk online gedrag gepast is (normen en waarden), geldt dat kinderen en jongeren met name te maken krijgen met (online) geweld, exposen, fake news en easy money. Door jongerenwerkers van de Arnhemse organisaties Presikhaaf University en AM-Supportteam zijn drie trainingen ontwikkeld. De voornoemde online risico’s zijn ingebed in deze trainingen. De jongeren hebben vervolgens hun tijdens de trainingen opgedane kennis, verder overgebracht op groepen leerlingen.

Het door Bureau Beke opgestelde rapport beschrijft de resultaten van het project en de trainingen.

Opdrachtgever
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Auteurs
Joey Wolsink, Juno van Esseveldt en Henk Ferwerda

Met medewerking van
Abdellatif el Malki en Nabil el Malki (Presikhaaf University)
Jesse van Cleef en Mustafa Amezrine (AM-Supportteam)
Jip Rijper en Frederieke Schilling (Gemeente Arnhem)

Uitgave
2023, Bureau Beke

Downloaden
Youth Cyber Team