Openbare orde in coronatijd

In Nieuws by

Door de rellen tijdens de coronacrisis is de belangstelling voor grootschalig politieoptreden in ME-verband weer opgeleefd, constateert Lex Cachet. Hij bespreekt op ‘Platform O’ een recent rapport dat wij samen met de Vrije Universiteit schreven en waarin we de Mobiele Eenheid in het huidige tijdsgewricht hebben onderzocht.

Hij besluit zijn bespreking met het volgende: ‘Al met al is dit rapport – geschreven in opdracht van de Nationale Politie – een goed voorbeeld van hoe je onder druk toch verstandig beslissingen kunt nemen. Niet de waan van de dag maar een zorgvuldige afweging staat daarbij voorop. Omdat het hier zoiets essentieels betreft als de daadwerkelijke uitoefening van het geweldsmonopolie van de overheid is dat maar goed ook.

Een nuttig rapport dus. Vooral ook voor onze beslissers.’

Lees het artikel Openbare orde in coronatijd