Proces- en effectevaluatie GVI

In Projecten by

De Group Violence Intervention (GVI) is een methodiek die zich op geweldsproblematiek onder jeugdigen tot en met 23 jaar richt. Deze van oorsprong Amerikaanse interventie zal in de gemeente Rotterdam uitgevoerd gaan worden. Bureau Beke zal hiervoor een proces- en een effectevaluatie uitvoeren.

De procesevaluatie kent een dynamisch karakter, waardoor bijsturing en aanscherping van de aanpak direct mogelijk is. In de procesevaluatie worden stakeholders/projectleiders meerdere malen benaderd voor onder andere gesprekken en casuïstiekbespreking.

In de effectevaluatie zal Bureau Beke politieregistraties analyseren, de doelgroep zelf bevragen, het Rotterdams Digitaal Stadspanel raadplegen en straatgesprekken voeren.

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Projectteam
Richard Staring, Emily Berger, Jos Kuppens en Henk Ferwerda