Arnhemse aanpak hoogrisicojongeren

In Projecten by

Tijdens de uitvoering van het project Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC, lopend tot en met 2022) heeft de gemeente Arnhem via meerdere deelprojecten invulling gegeven aan de aanpak van hoogrisicojongeren.

Deze aanpak wordt vanaf 2023 gecontinueerd. Bureau Beke gaat de deelprojecten door middel van actieonderzoek ondersteunen. In het onderzoek is onder andere aandacht voor de gestelde doelen, de wijze van doelrealisatie, interne samenwerking en informatiedeling.

Bureau Beke zal hiervoor in gezamenlijkheid met de deelprojectleiders optrekken in bijeenkomsten, metingen onder hen uitvoeren en (individuele) gesprekken met hen voeren.

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Projectteam
Henk Ferwerda en Jos Kuppens