Secondant: Onderzoek naar criminaliteit in het bedrijfsleven

In Nieuws by

Voor Secondant schreven wij, samen met Floris Faes van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een artikel over criminaliteit in het bedrijfsleven. Daarin blikken we ook terug op 30 jaar Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing.

Van welke vormen van criminaliteit heeft het bedrijfsleven volgens ondernemers en experts het meest last? Die vraag staat centraal in een onderzoek dat in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is uitgevoerd.

Lees het artikel op de website van het CCV