Het Coronavirus en de werkzaamheden van Bureau Beke

In Nieuws by

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het Coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Ook bij ons zijn die gevolgen merkbaar. Ons kantoor is gewoon – telefonisch en via de email – bereikbaar maar we werken zoveel mogelijk thuis.

Thuiswerken is voor een groot deel van ons werk geen probleem. Voor bijeenkomsten en (groeps-)interviews ligt dat anders. We maken even geen face-to-face afspraken en zoeken zoveel mogelijk naar een veilig alternatief. Dit doen we door telefonische interviews af te nemen of te werken met teleconferenties en videoconferenties. Interviews die – vanwege bijvoorbeeld de gevoeligheid, impact of dynamiek – alleen face-to-face kunnen worden afgenomen, zullen worden uitgesteld.

We blijven ons werk dus gewoon doen, maar uw gezondheid en die van onze medewerkers staan daarbij op de eerste plaats.