Coropol

In Nieuws by

Op 24 maart 2020 zijn enkele betrokken politieonderzoekers gestart me CoroPol. De insteek was om snelle, korte en bruikbare input voor intel en briefings op een rij te zetten op basis van zoekslagen waar anderen even niet aan toekomen. Niet meer, niet minder. Inmiddels hebben we met team CoroPol diverse activiteiten uitgevoerd en diverse producten gemaakt.

Basisdocument en updates

Wat staat politiediensten en andere organisaties op het gebied toezicht en handhaving op korte en langere termijn te wachten tijdens de coronacrisis? Wat gebeurt er in het buitenland? Wat zijn elders crimi-trends? Hoe zit het met openbare orde? We doen voorspellingen gebaseerd op onze criminologische kennis. Maar we gaan ook verder dan voorspellingen door systematisch te kijken naar wat elders in Europa (en de wereld) gebeurt. Met korte, puntsgewijze conclusies.

Naast een basisdocument maken we periodieke updates waarin we een vinger aan de pols houden bij nieuwsberichten uit binnen- en buitenland en speuren we naar online (onderzoeks)publicaties die antwoord geven op bovenstaande vragen. Het CoroPol basisdocument en de updates zijn uitsluitend bedoeld voor personen van politie, KMar, (andere) opsporingsdiensten, bestuurlijke handhavers en RIEC.

Heb je interesse in het CoroPol basisdocument en de updates, mail dan naar Bureau Bervoets of Bureau Beke.

Openbare orde en veiligheid bespiegelingen

Inmiddels hebben we in opdracht van de gemeenten Arnhem en Amsterdam de afgelopen weken openbare orde en veiligheid bespiegelingen gemaakt met betrekking tot Covid-19. In dit document – dat vrij te downloaden is – behandelen we de effecten van de coronacrisis op de openbare orde en veiligheid op lokaal niveau. Wat zien we en wat kunnen we verwachten? Met toestemming van de gemeenten Amsterdam en Arnhem delen we graag de hoofdlijnen van onze bevindingen vanuit de gedachte dat ook anderen hier baat bij kunnen hebben.

Over CoroPol

CoroPol is een gezamenlijk initiatief van: Bureau Bervoets, Bureau Beke, Bureau Broekhuizen en Bureau Landman.