BeWare voor burgers

In Publicaties by

Een kwalitatieve evaluatie van een praktijkpilot met mobiele alarmering voor bedreigde personen in de gemeenten Arnhem en Ede

In deze rapportage wordt verslag gedaan van een praktijkpilot met mobiele alarmering voor bedreigde personen in drie basisteams van de politie in de gemeenten Arnhem en Ede. Het kortdurend uitreiken van een noodknop binnen deze pilot heeft als doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bedreigde persoon te vergroten en tijd te creëren om te zoeken naar structurele oplossingen voor de betreffende persoon. Per basisteam waren gedurende de pilot twee noodknoppen beschikbaar die na een zorgvuldige beoordeling uitgereikt konden worden aan een bedreigde burger. In totaal werden negen casus – in de relationele en werksfeer – geëvalueerd door te spreken met betrokken politiefunctionarissen en bedreigde personen.

Auteur
Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2019

Downloaden
Download hier de onderzoeksnotitie