De Gelderlander: Jeugd, corona en verveling

In Nieuws by

In een artikel in de Gelderlander wordt aandacht gevraagd voor alternatieve activiteiten voor jongeren tijdens de jaarwisseling. Henk Ferwerda geeft op basis van onderzoek onder jongeren tijdens corona aan dat het verstandig is om met jongeren na te denken over alternatieve activiteiten binnen de coronaregels. Bij bepaalde groepen jongeren slaat de verveling namelijk behoorlijk toe. Zij missen de zo belangrijke sociale contacten met leeftijdgenoten en hebben behoefte aan een uitlaadklep en perspectief.  

Lees het artikel in de Gelderlander