Macht(eloos)

In Publicaties by

Normalisering van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de (top)sport

Marjan Olfers en Anton van Wijk zijn in een bijdrage voor het themanummer Criminaliteit & Sport van het Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit ingegaan op het actuele onderwerp ‘grensoverschrijdend gedrag in de sport’. Daarbij besteden ze aandacht aan de daders en slachtoffers maar betrekken nadrukkelijk de (top)sportcultuur als verklarende factor hierin waar machtsmisbruik en de normalisatie van afwijkend gedrag centraal staan.

Auteurs
Marjan Olfers en Anton van Wijk

Uitgave
Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 2020

Download
Download het artikel