Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

In Publicaties by

Een verkennend onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW

ResearchNed heeft samen met ons een onderzoek gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We hebben registraties van de Inspectie van het Onderwijs en de politie bekeken, documenten bestudeerd en interviews gehouden. Het rapport is 5 november 2020 naar de Tweede Kamer gezonden, samen met een beleidsreactie. Het ministerie neemt een deel van de aanbevelingen meteen over zoals de overlegplicht bij alle vormen van seksueel grensoverschrijdend geweld, het inwinnen van referenties, een impuls aan de schoolcultuur en het veiligheidsbeleid en de positionering van vertrouwenspersonen.

Auteurs
Clarie Ramakers, Anton van Wijk Jules Warps en Marjan Olfers

Uitgave
ResearchNed Nijmegen, 2020

Downloaden
Download het rapport
De beleidsreactie van de minister van OCW