In de spotlights

In Projecten by

Een inventarisatie van veelbelovende en succesvolle projecten en aanpakken binnen de basisteams / Gebiedsgebonden Politie gericht op signalering en aanpak van ondermijnende criminaliteit

Binnen de Nationale Politie worden met veel enthousiasme projecten en aanpakken geïnitieerd om de signalering en aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Er is bekend dat er binnen de operatie behoefte is aan een kruisbestuiving van kennis en kunde: ‘gluren bij de buren’. Voorbeelden en verhalen van collega’s zijn beeldend, praktijkgericht en kunnen enthousiasmeren. Om de kennis en kunde op het terrein van signalering en aanpak van ondermijnende criminaliteit binnen de basisteams/GGP te versterken, worden veelbelovende en succesvolle aanpakken verkend die zich hierop richten.

Allereerst wordt er landelijk een uitvraag gedaan naar potentiële podiumprojecten. Vervolgens wordt een selectie daaruit verdiept door middel van het bestuderen van documentatie en het houden van interviews. Dit levert uiteindelijk een bundeling van in totaal acht podiumprojecten op. Deze projecten worden in de spotlights gezet. De inhoud van en ervaringen met podiumprojecten kunnen bijdragen aan het vergroten van kennis en kunde bij politiefunctionarissen. Het kan daarnaast het enthousiasme aanwakkeren voor het signaleren en aanpakken van ondermijnende criminaliteit. In de toekomst kan deze bundel projecten worden uitgebreid met nieuwe initiatieven.

Opdrachtgever
Landelijke portefeuille Gebiedsgebonden Politie

Projectteam
Henk Ferwerda en Ilse van Leiden