Tot de dood ons scheidt

In Publicaties by

Een onderzoek naar de omvang en kenmerken van moord en doodslag in huiselijke kring

Auteurs
Annemiek Nieuwenhuis en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2010
ISBN 978 90 75116 58 8

Downloaden
Het boek downloaden