Kwetsbaar beroep

In Publicaties by

Een onderzoek naar de prostitutiebranche in Amsterdam

Auteurs
Anton van Wijk, Annemiek Nieuwenhuis, Denise van Tuyn, Tom van Ham, Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2010
ISBN 978 90 75116 62 5

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary