Lastige verhalen

In Publicaties by

Een exploratief onderzoek naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes van 12-18 jaar

Auteurs
Anton van Wijk en Annemiek Nieuwenhuis

Uitgave
Bekereeks, 2011
ISBN 978 90 75116 66 3

Downloaden
Het boek downloaden