Tijd om te herijken

In Publicaties by

Naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

Auteurs
Jos Kuppens, Manon Hardeman en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2015

Downloaden
Het rapport downloaden