Seksueel delinquent gedrag van jongeren

In Publicaties by

Auteurs
Anton van Wijk en Cyril Boonmann

Uitgave
In: Ido Weijers en Christian Eliaerts (red.) – Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit, pagina 373-390, Tweede druk, 2015
Boom Lemma Uitgevers
ISBN 978-94-6236-566-7

Bestellen
Het boek bestellen