Vermisten op de kaart

In Publicaties by

Aard en omvang van langdurige vermissingen

Auteurs
Ilse van Leiden en Manon Hardeman

Uitgave
Uitgegeven in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap, nummer 72A, 2015
ISBN 978 90 3523 905 0

Downloaden
Het boek downloaden
Het E-book downloaden