Terugblikken op de jaarwisseling

In Publicaties by

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Bureau Beke in 18 gemeenten een quick scan uitgevoerd naar de vraag hoe de voorbereiding van de laatste nieuwjaarsviering heeft plaatsgevonden, welke initiatieven en maatregelen er zijn genomen en hoe deze uitpakten. Ook zijn juridische, praktische of andersoortige belemmeringen geïnventariseerd die een optimale organisatie van de nieuwjaarsviering in de weg staan.

Auteurs
Lisa Klein Haneveld en Anton van Wijk

Uitgave
Onderzoeksrapport, Bureau Beke, 2019

Downloaden
Het rapport downloaden