Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam

In Publicaties by

Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen en wenselijke oplossingen

Auteurs
Jos Kuppens, Anton van Wijk, Tom van Ham en Donald Jager

Uitgave
Bekereeks, 2016
ISBN 978 94 92255 09 9

Downloaden
Het boek downloaden