Kijk op jeugdcriminaliteit

In Publicaties by

Handvatten voor het opstellen van een periodieke trendrapportage jeugd- en jongerencriminaliteit en een overzicht van veelbelovende aanpakken

Auteurs
Henk Ferwerda, Tom van Ham, Donald Jager

Uitgave
Bureau Beke, 2016
ISBN 978 94 92255 07 5

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary